e muốn là người bình thường để yêu anh tháp tiền ban thờ

KARAOKE NHẠC TRẺ 2018 | Dằm Trong Tim - St. Thu Hà | Beat Chuần. ▻Theo Dõi Kênh Nhạc Karaoke Tuyển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày