cho vay cán bộ công nhân viên - cho vay cán bộ công nhân viên: xem thông tin sim trả sau viettel

(Đối với công dân đang sinh sống tại Vĩnh Phúc). Nếu bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại. 2. Các đối tượng tạm thời chưa được cấp CMND: - Những người đang bị tạm giam, đang thi hành án phạt tù tại trại giam; đang. Các quận của thành phố trực thuộc TW, các phường nội thành của thành phố trực thuộc tỉnh

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày