muon tien ngan hang bidv đăng nhập facebook mới

Vay theo cà vạt xe máy là hình thức cho vay đối với khách hàng có xe máy.. Khách hàng phải cung cấp Giấy tờ (Cà vẹt) của xe máy hoặc xe Ô tô chính chủ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày