ngoc khue hat

Nếu bạn chưa biết và đang muốn thử tra cứu giấy phép lái xe thì có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây của . Với cách tra cứu này,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày