máy viettel không nhận sim vina

Chuyển đến Cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi rút sổ? - Cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi rút sổ ? Trả lời: Theo thông tin bạn cung.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày