lam lai chung minh nhan dan khi bi mat

Danh sách thời khóa biểu. Thời khóa biểu Tuần 17 (25/11/2019 - 1/12/2019) Cập nhật 1. File đính kèm: . Thời khóa biểu Tuần 17 (25/11/2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày