báo tiêu dùng - báo tiêu dùng:

Việc đăng ký căn cước công dân thực hiện trên Trang thông tin điện tử cung cấp. Cấp CCCD (dành cho những công dân chưa từng làm CMND hoặc CCCD).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày