bảng số đếm tiếng anh

Dừng Bước Giang Hồ | Thúy Hà & Thanh Điền Guitar. 73 lượt xem. 0. 0. Share. Thêm vào. Báo cáo. Theo dõi. Âm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày