thời hạn của giấy chứng minh nhân dân

Trường hợp lao động nữ đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng đủ 6.. Đóng bảo hiểm xã hội trong bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày