công thức tính lãi vay giảm dần

Về giá tiền mua bảo hiểm y tế, hiện đã có sự thay đổi theo quy định mới. Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày