tin phap luat trong ngay 24h

Hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) của trường Đại học Công nghiệp. + Đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện và trên cơ sở đó đảm bảo nâng cao. Mục tiêu của trường là đến năm 2020 đạt chuẩn AUN – QA.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày