hc.com.vn thanh hóa

Đăng ký doanh nghiệp. Tổng số. Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 8.465. Tổng số. Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể: 1.354. Tổng số.. Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày