xem xe múc khổng lồ cách tính lương và các khoản trích theo lương

Quý khách vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đến để đăng ký phát hành Thẻ Vay. Chúng tôi sẽ trao thẻ ngay tại quầy cho Quý khách: Chi nhánh Hồ Chí Minh tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày