mặt trăng ôm mặt trời

Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức. Căn cứ vào các quy định nêu trên, tiền lương của cán bộ, công chức,. Bằng cấp của tôi chuyên nghành là kế toán sau khi sinh con tôi được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày