giới từ trong tiếng anh mua xe cu tra gop soc trang

GHN và AhaMove nhận đầu tư 100 triệu USD. GHN và AhaMove vừa xác nhận gọi vốn thành công từ Quỹ đầu tư Temasek (Singapore).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày