tra bưu phẩm j&t lai suat ngân hàng ocb phương đông

Đối với hành vi không đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc. Theo Điều 3 Luật BHXH: "Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù. Bảo quản sổ BHXH theo đúng quy định; Các trách nhiệm khác theo quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày