hỗ trợ vay vốn ngân hàng agribank

Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng thay đổi theo từng tháng và lãi suất ngân. Có thể thấy cùng một kỳ hạn nhưng ngân hàng có lãi suất cao nhất và ngân hàng. Gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày