khoang sanh đăng ký gọi trong ngày viettel

Vậy khi nào thì khách hàng nên liên hệ với trung tâm hỗ trợ Lazada?.. thể gọi tổng đài nhờ nhân viên hỗ trợ cách kích hoạt bảo hành điện tử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày