gấp hình bằng tiền giấy

Bảo hiểm xã hội, TPHCM, nghĩa vụ quyền lợi.. Thông báo các hệ thống tiếp nhận, phản ánh, thắc mắc, hỏi đáp của các cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng lao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày