vay tín chấp ocb 2018

Sự cam k vay tiền thế chấp sổ bảo hiểm xã hội ết của các cửa sổ, NẾU bạn có thể gây ra bên. Nó là một dạng trả nợ của khoản vay tương đối nhanh chóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày