internet cáp quang viettel cần thơ

Trường hợp công chức, viên chức vay vốn tại ngân hàng chính sách cho người thân mà không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì công chức, viên chức có phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày