vietcombank trang bom

VTV kết nối. Chào 2020 (HH1512). 23:35. liệu hóa thạch trong SX công nghiệp · Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử 4 nhân viên công ty địa ốc Alibaba · Xem thêm >>.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày