tiên tri trần dần tra cứu bưu phẩm gửi viettel

Áp dụng cho thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone, trừ thuê bao Fast Connect.. 7 ngày (Từ thời điểm đăng ký thành công (ngày n) đến 23:59:59 (giờ Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày