lanh ho sung - lanh ho sung:

chiêm bao mơ thấy xây nhà, giấc mơ thấy xây nhà mới, giải mã giấc mơ thấy nhà mới, giải mã giấc mơ thấy sửa nhà, giải mã giấc mơ thấy xây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày