đếm từ online

Mua bán phòng trọ, nhà trọ Quận Cái Răng, Cần Thơ, loại hình sản phẩm có địa điểm, diện tích, mức giá chính xác, cập nhập liên tục. Tìm kiếm thông tin tốt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày