vay vốn mua nhà bidv

Theo thống kê từ biểu lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng. với 4,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 1 tỉ đồng. lãi suất áp dụng cho số tiền cao hơn là 4,9% - 5%/năm.. So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 3 tháng mới nhất tháng 11. 27, Ngân hàng Bản Việt, -, 5,30%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày