cmnd nữ trắng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. PHÒNG. NGUYỄN THANH TƯỜNG - Trưởng phòng Công tác Sinh viên. Điện thoại. Tiếp nhận thông tin liên hệ công tác, hướng dẫn thủ tục có liên quan. - Công tác. Cấp xác nhận SV vay vốn. - Công tác.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày