chúng tôi cần bạn tiếng anh

Lãi suất tiết kiệm tháng 11/2019 tại nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục được điều chỉnh. được khảo sát, lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 11/2019 hiện là 9,4%/năm.. Tại NCB, lãi suất cao nhất cho kỳ hạn này là 8,1%/năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày