thu tuc nhap ho khau o bien hoa

Nếu tôi thế chấp nhà ở để vay vốn Ngân hàng thì có bị ngân hàng giữ nhà. muốn vay vốn tín chấp, lương 10 triệu/tháng thì tôi vay được bao nhiêu tiền?.. Email: hoặc .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày