bảng lãi suất ngân hàng seabank 2019

Home Credit hợp tác cùng OnePAY, chính thức ra mắt kênh thanh toán. trực tuyến/SMS banking tại ngân hàng trước đó để có thể sử dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày