tinsoc

Tìm hiểu giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình bạn. Lên đến 400% số tiền bảo hiểm (STBH) cho các rủi ro thương tật do tai nạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày