muốn vay 20 triệu

Cùng cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 9/2019 để biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất. Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 11/2019 mới nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày