vay tien qua the atm sacombank

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Trả lời gợi ý Bài 9 trang 23 SGK GDCD lớp 8. a) Theo em, những hiện tượng nêu ở mục 1 có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày