sim viettel số thần tài

Máy tính để chuyển đổi tiền trong Lép Bungari (BGN) và Bảng Anh (GBP) sử dụng tỷ giá hối đoái mới nhất.. Yếu tố chuyển đổi BGN có 5 chữ số có nghĩa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày