tải ứng dụng ghi chú - tải ứng dụng ghi chú:

mclena #truyendem [Tập 24] Cô Vợ Thay Thế - Mạc Đình Kiên đang nói dối (Cực Hay) #mclena ♥♥♥ Đăng ký để nghe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày