tai the gioi hinh hop - tai the gioi hinh hop:

Khám phá thế giới - Hồ sơ chưa giải mã - Tập 8. by Khám Phá · Đại Nguyễn. 45:07. Khám phá thế giới - Hồ sơ chưa giải mã - Tập 10. by Khám.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày