vay vốn sinh viên ngân hàng agribank

(photo) CMND - nhất gần tháng 3 lương kê sao hoặc lương nhận xác và. minh Chứng gồm bao thiểu tối sơ hồ bị chuẩn cần ngày trong nóng tiền vay vấn:,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày