ma giam gia the gioi di dong

Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp” có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp. “Thế Chấp” có nghĩa là giao dịch được bảo đảm dưới hình thức thế chấp.... Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày