the gioi di domg - the gioi di domg:

Chả biết cô sĩ diện thế nào nhưng cứ tham lam mua căn nhà to chỉ tội nợ cho con trai tôi...”. Đó là hoàn cảnh chị H đang gặp phải khi quyết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày