kiên giang tuyển dụng công chức 2018 mã kiểm tra khuyến mãi viettel

Donald Lambert | Với những cải cách tài chính quan trọng, có tiềm năng theo mô hình của Tokyo, Thượng Hải, Mumbai và các thành phố khác thành.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày