ngân hàng tuyển dụng hải phòng

Mua bán nhà đất, bất động sản tại Quận Dương Kinh, Hải Phòng. Bán đất khu vực Anh Dũng , Dương Kinh, Hải Phòng. 0783599666. + Diện tích liền kề.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày