quy định lãi suất cho vay tín chấp

Sang năm Kỷ Hợi 2019, mỗi người lại có một ngôi sao chiếu mệnh.. nếu trong cùng một năm gặp cả sao xấu và hạn xấu thì người thuộc tuổi đó. Còn nếu gặp sao xấu chiếu mệnh thì phải cúng sao giải hạn đầu năm hoặc vào các ngày cố định trong tháng để hóa giải vận hạn. Bảng tính sao chiếu mệnh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày