thơ không tiền

Thông tin mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhanbank cùng các hình thức. Ngân hàng Shinhan được xem là “niềm tự hào của tài chính Hàn Quốc”, từ khi. cho sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn được cập nhật nhật trong bảng sau: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhanbank. Đơn vị tính: %/năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày