tính tiền vay ngân hàng - tính tiền vay ngân hàng:

Tại sao lại nói “Tiền có giá trị theo thời gian?” 2. Hai cách tính lãi cơ bản 3. Công thức tổng quát cho giá trị thời gian của tiền 4. Giá trị hiện tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày