cho vay ngân hàng mb

2016-08-14 - Công ty Prudential cho vay tiền không cần thế chấp tài sản. Vay theo lương lên tới 12 tháng lương, không quá 300 triệu, Lãi suất từ 0,85/tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày