muon mat cuoc doi tap 7 youtube

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách vay tiền chỉ cần CMT và hộ khẩu phô tô.. Vay tiền chỉ cần CMND và hộ khẩu photo là hình thức vay tiền tín chấp, khách. Tuy nhiên sau đây là những điều kiện và hồ sơ cơ bản nhất giúp bạn vay được tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày