lam chi bi mat chi nho

Chuyển đến Khó khăn tiếp cận vốn của doanh nghiệp - Thiếu vốn thì phải đi vay, không một doanh nghiệp nào muốn bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày