tiền điện hà nội mất sổ bảo hiểm cũ

Siêu thị Điện máy XANH Tổ dân phố Cầu Thành 1, TT. Hùng Sơn, H. Đại từ,. Sông Công, T. Thái Nguyên (Ngay góc Quảng Trường 1/7 TP. Sông Công) 197.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày