muon tien ngan hang

Sổ hộ khẩu (SHK) thường được gọi tắt là hộ khẩu (HK)... Và đặc biệt là rất nhiều nơi hỗ trợ bạn vay tiền chỉ cẩn CMND và hộ khẩu photo thôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày