nên vay tiền ngân hàng nào - nên vay tiền ngân hàng nào:

Trường hợp 1: TB huỷ gói cước và cam kết sử dụng vào tháng cuối cùng của chu kỳ. Hủy gói cước trả sau đang sử dụng chuyển thuê bao thường/hoặc chuyển.. MAXS. BIG SV. MAXSV2. Gói cước dừng truy cập khi hết lưu lượng, BIG25.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày